Advanced Search
 • 06/10/2020
  Samhällets seniora medborgare löper större risk att bli utsatta för bedragare, inte minst under den pågående coronapandemin. Nuance hjälper företag att med hjälp av artificiell intelligens identifiera sina kunder enbart med hjälp av rösten. Nu har deras verktyg förfinats ytterligare för att snabbare och säkrare kunna skydda och hjälpa de äldre

  Stockholm den 10 juni 2020 – Under coronapandemin har seniorer blivit mer digitala. Men i och med den stora tillväxten i användandet av digitala verktyg för kommunikation, handel och...

 • 05/05/2020
  Den nya molnbaserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt än tidigare dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem, minska den administrativa arbetsbelastningen och förbättra vårdkvaliteten.

  Stockholm den 5 maj 2020 - Nuance Communications, Inc. lanserar i dag den nya taligenkänningsplattformen Dragon Medical One, som gör det möjligt för läkare att med rösten dokumentera en...

 • 02/06/2020

  Stockholm, SVERIGE − 6 februari 2020 − Nuance Communications, Inc. offentliggjorde idag att deras taligenkänningslösning Dragon Professional Anywhere nu finns på svenska. Denna lösning...