Ny generation taligenkänning frigör tid för läkare
Den nya molnbaserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt än tidigare dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem, minska den administrativa arbetsbelastningen och förbättra vårdkvaliteten.

Stockholm den 5 maj 2020 - Nuance Communications, Inc. lanserar i dag den nya taligenkänningsplattformen Dragon Medical One, som gör det möjligt för läkare att med rösten dokumentera en patients journal direkt vid vårdtillfället, via en dator eller en mobil. Den molnbaserade lösningen är flexibel och frigör tid för läkarna som de istället kan lägga på patienterna.

  • En internationell studie från förra året* visade att läkare i Sverige är de som upplever mest stress på jobbet bland de elva länder som studerades - cirka 65 procent upplever arbetet mycket eller oerhört stressigt. De svenska läkarna är också minst nöjda med sin arbetsbelastning och den tid de kan spendera på varje patient. Med Dragon Medical One går det att minska stress och tid för administrativt arbete och förbättra både patientdokumentation och vårdkvalitet, säger AnnMarie Löfberg, marknadschef på Nuance Communications Sweden.

Då Dragon Medical One är molnbaserad blir patientdokumentationen snabbare och mer flexibel då den kan användas från alla arbetsstationer eller mobila enheter. Läkare kan skapa sin patientdokumentation när och där det passar dem bäst, vilket frigör mer tid för patienten. Läkarna öppnar bara upp appen, väljer det de vill dokumentera och pratar sedan in det de vill uppdatera i journalen. Tekniken bakom är redan väl betrodd då den tidigare Dragon Medical-lösningen har över en halv miljon användare globalt. Att dokumentera med rösten är upp till 45 procent snabbare än att skriva in uppgifter manuellt och läkarna får upp till 20 procent mer relevant information.

Dragon Medical One använder Microsoft Azure för att dra nytta av säker och responsiv prestanda och möjliggör att användarna automatiskt får tillgång till versionuppdateringar.

  • Att kunna hantera data på ett effektivt sätt är den största möjliggöraren för förbättrad kvalité inom sjukvården. Här kommer molnlösningar och AI vara viktigt för att lyckas automatisera processer och rutiner som frigör tid för sjukvårdspersonal som de istället kan lägga på sina patienter. Nuances Dragon Medical One är ett bra exempel på hur digitalisering kan skapa nya möjligheter i vården, säger Jennica Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft Sverige.

Nuances teknologi används redan framgångsrikt i Norden. Bland kunderna finns Swedbank och en av världens största detaljhandlare som använder en virtuell assistent för att skapa en digital kundupplevelse. Inom vården används Nuances Dragon Medical-lösningar i exempelvis Region Skåne, på Helsingfors universitetssjukhus i Finland och i södra Danmark.

Tillgänglighet

Dragon Medical One är nu tillgänglig i Sverige, Danmark och Finland och under de kommande månaderna även i Norge. Mer information finns här.

Om Nuance Healthcare

Nuance tillhandahåller intelligenta system för ett mer naturligt och insiktsfullt angreppssätt till klinisk dokumentation, vilket frigör tid som vårdpersonalen istället kan ägna åt patienterna. Nuances sjukvårdslösningar registrerar, förbättrar och kommunicerar fler än 300 miljoner patientberättelser varje år och hjälper över 500 000 läkare inom 10 000 globala hälsovårdsorganisationer att förbättra kliniska och ekonomiska resultat. Nuances prisbelönta kliniska lösningar för taligenkänning, medicinsk transkribering, CDI, kodning, kvalitet och medicinsk bildbehandling ger en mer fullständig och korrekt syn på patientvård. Besök www.nuance.se/healthcare för mer information.

Om Nuance Communications, Inc.

Nuance Communications är banbrytande och ledande inom konverserande AI som gör livet och arbetslivet enklare. Företaget har lösningar som kan förstå, analysera och svara människor vilket medför att man kan öka både produktiviteten och säkerheten. Nuance arbetar idag med tusentals organisationer över hela världen inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, telekommunikation, myndigheter och detaljhandel - för att ge en smartare och mer uppkopplad värld. För mer information, besök www.nuance.se

* Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Myndigheten för vård och omsorgsanalys genomför den svenska delen av undersökningen.